Bu həyat

Kimlər üçün xoş oyun,
Kimlər üçün boş oyun.
Yada labirint içi,
Nə mənalı, nə mənasız bu həyat.

Görüb-götürmək artıq eyibdir,
İz buraxmaq, axmaqlıq a gərəkdir.
Gəlsin qoy səsim,
Daşa basacaq yoxacanbu həyat.

Baş qatırsan sevgisiylə,
İşində qeyrətli fayişəsiylə.
Hər şey müddətlə olsa da,
Fasiləsiz çalışır bu həyat.

Düzdü termini lazım deyil,
Sadəcə doğru kifayətdir.
Seçimə qapı açılanda,
Köməksiz gəlir bu həyat.

İstədiyim qədər bir qələmlə yazmaq istəsən,
İmkan qusmaz mürəkkəb.
Hər günüvü eyni keçirtmək,
Şans belə tanımaz bu həyat.

Written by

0 comments: